top of page
Elixer - Groen.png

De proeftuin was - op de vorige locatie in Zuidoost - en wordt weer ons groene visitekaartje. Elixer heeft sociale, circulaire en groene ambities. Door een openbare tuin met een museaal karakter op te zetten, kunnen gasten, buurtgenoten en passanten zien hoe stadslandbouw werkt, wat de mogelijkheden zijn van (moes)tuinieren op een klein oppervlak en hoe je de keten kort kunt houden. Tevens draagt zo’n tuin bij aan de vergroening van de Indische buurt, aan het verminderen van de hittestress in de stad en hopen we buurtgenoten te inspireren om zich in te zetten voor vergroening van de buurt. We hopen dat deze vergroening buurtgenoten uitnodigt om gebruik te maken van de openbare ruimte.

 

De tuin wordt ook een ‘lab’ voor de ontwikkeling van duurzame initiatieven voor en met de buurt. We willen ruimte creëren voor samenwerking voor onderzoek naar duurzame (groen)initiatieven. Experimenten en initiatieven die we in ieder geval willen ontplooien zijn het in gebruik nemen van een composteermachine en opvang van hemelwater voor de irrigatie van het groen.

GROENE PLANNEN.jpg

Wil je bijdragen? Maak een donatie over naar NL47ABNA0840969732 o.v.v. proeftuin

GROENMARKT 2024
CIRCULAIRE TUINDERSDAG 2023
CIRCULAIRE TUINDERSDAG 2022
CIRCULAIRE TUINDERSDAG 2021
bottom of page